Kurumumuzda Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi için 14 Mart 2018 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır.

Kurumumuzda Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi için 14 Mart 2018 tarihinde Çarşamba günü saat: 10.00'da Kabul ve Barınma Merkezi hizmet binasında sözlü sınav yapılacaktır.

          Müdürlüğümüzde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan 6 (altı)  özel güvenlik ve 2 (iki) temizlik görevlisi olmak üzere toplam 8 (sekiz) personele, 375 Sayılı KHK'nın geçici 23'üncü maddesine istinaden sürekli işçi kadrolarına  geçirilmesine ilişkin; 14 Mart 2018 günü saat:10.00'da Müdürlüğümüze bağlı Kabul ve Barınma Merkezi hizmet binasında sözlü sınav yapılacaktır.
Kayıt: 12.3.2018
Güncelleme:12.3.2018
Paylaş


WS05