Kurumumuzda Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları açıklandı.

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24.Maddesi Gereği Kurumumuzda Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları açıklandı.

         24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127 nci maddesinde belirtilen hükümler ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen kişi listesi aşağıda gösterilmiştir.
 
İlan olunur. 07.02.2018
 
 
SIRA NO ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI BAŞVURU DURUMU
1  
İsmihan TUNÇEL
628*****494 KABUL
2 Mehmet MORGÜL 280*****830 KABUL
3 İbrahim YOZGATLI 230*****774 KABUL
4 Döndü KARADUMAN 139*****280 KABUL
5 Mevlane İBİŞ 571*****868 KABUL
6 Abdullah HAZER 605*****958 KABUL
7 Ayşe CANSEVER 542*****726 KABUL
8 İbrahim AYAN 428*****518 KABUL
Kayıt: 7.2.2018
Güncelleme:14.3.2018
Paylaş


WS05