Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 3 Yaşında

11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuş olan Genel Müdürlüğümüz, 11 Nisan 2014 tarihinde merkezde operasyonel hale gelmiştir.

11 Nisan 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile kurulmuş olan Genel Müdürlüğümüz, 11 Nisan 2014 tarihinde merkezde operasyonel hale gelmiştir. 18 Mayıs 2015 tarihi itibariyle de taşra görevleri İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yerine getirilmeye başlanmıştır.

Bugün Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluşunu büyük ölçüde tamamlamış 81 ilde teşkilatlanmış durumdadır. Merkez ve Taşra teşkilatı olarak tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Önümüzdeki süreçte ise hizmet standartlarını yükseltmek için uygulama ayrıntılarına önem verilecektir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşunu çok kısa bir sürede tamamlayıp görev ve sorumluluklarını başarıyla yerine getirmesini başta Sayın Bakanımız olmak üzere tüm İçişleri Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatına ve bağlı kuruluşlarının gücü ve desteğine borçluyuz. Bunun yanında birçok faaliyetimizi birlikte yürüttüğümüz bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve çok değerli akademisyenlerin de yürütülen çalışmalarımızda büyük destek ve emeği olmuştur.

Bu başarıda en büyük pay ise zaman mefhumu gözetmeksizin gerektiğinde 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra teşkilatlarında görev yapan değerli çalışanlarımızındır.

Ülkemizin çıkarları açısından çok önemli sonuçları olan Ege Denizindeki düzensiz göçün önlenmesini, ülkemizdeki Suriyelilerin düzenli yollarla Avrupa ülkelerine yerleşmesinin önünü açacak ve bundan sonra ülkemizdeki Suriyelilere sunulacak hizmetlerde mali yükümüzü hafifletecek önemli imkanlar sağlayan Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan mutabakat gereği, Ege Adalarından Suriye ve diğer uyruklardaki yabancıların geri kabul işlemlerine Genel Müdürlüğümüzce başlanmış ve süreç başarıyla yürütülmektedir.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün başarılı çalışmalarına bir örnek de 20 ağustos 2015 tarihinde kurulmuş olan YİMER (Yabancı İletişim Merkezi) yabancılara başta acil durum çağrıları olmak üzere yabancıların hakları, yapacakları işlemler konusunda YİMER 6 farklı dilde bilgilendirme hizmeti sunmaktadır. Kurulduğu günden bugüne kadar Ege Denizinde batmak üzere olan botlardan alınan çağrılara, sağladığı dil desteği ile Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı tarafından konumlarının belirlenmesi ve operasyon yapılması suretiyle 6180 kişinin hayatının kurtulmasına vesile olmuştur.

Şüphesiz ki görev alanında birçok çalışmayı paydaşlarıyla işbirliği halinde büyük bir başarıyla yürüten Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bundan sonra da ülkemizin ve Bakanlığımızın prestijini pekiştirecek büyük işlere imza atacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Müdürlüğümüzün 3. Kuruluş yıldönümünü kutlar başarılı çalışmaların devamını dileriz.
Kayıt: 13.4.2016
Güncelleme:13.4.2016
Paylaş


WS05