18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancılar Hakkında Duyuru

18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancıların, yurtdışında bulunan annesi babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakat belgesi ve muvafakat belgesinde belirtilmek kaydıyla bakım ve masraflarının gerçek ya da tüzel kişi tarafından karşılanacağına dair taahhüt belgesi ibraz etmesi zorunludur.

18 Yaşından Küçük Olup Da İkamet İzni Almak İsteyen Yabancıların, yurtdışında bulunan annesi babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakat belgesi ve muvafakat belgesinde belirtilmek kaydıyla bakım ve masraflarının gerçek ya da tüzel kişi tarafından karşılanacağına dair taahhüt belgesi ibraz etmesi zorunludur.
Kayıt: 5.1.2016
Güncelleme:5.1.2016
Paylaş


WS05